Category Archives: Tin tức

NHỮNG KĨ NĂNG HỌC TẬP CỦA FASTRACKIDS – THỦ LĨNH NHÍ

Hiểu rõ được tầm quan trọng của giai đoạn cuối tiểu học (9, 10, 11 tuổi), những kỹ năng học tập của FasTracKids – Thủ Lĩnh Nhí được rèn luyện trong lớp học giúp trẻ rất nhiều trong việc biết cách tự học, chủ động trong học tập, học tập hiệu quả và vững vàng chuẩn bị cho cấp học tiếp theo Khác với độ tuổi nhỏ, cần