Hello world!

Xin chào các bạn, đây là post tôi viết thử xem sao!