Mỹ học là bộ môn khoa học về sự nhận thức và thưởng thức cái đẹp trong thiên nhiên, trong nghệ thuật và trong xã hội

Đăng ký học

Mỹ thuật là “nghệ thuật của cái đẹp”
dùng để chỉ các loại nghệ thuật tạo hình chủ yếu là: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc

Đăng ký học

Multimedia là thuật ngữ dùng để chỉ lĩnh vực mỹ thuật đa phương tiện hay truyền thông đa phương tiện

Đăng ký học

Quay phim hay quay video là quá trình thu thập những hình ảnh động vào trong một thiết bị điện tử bao gồm các phương pháp ghi hình và sản xuất hậu kỳ.

Đăng ký học

Nhiếp ảnh là nghệ thuật thị giác, ghi lại những bức ảnh có hồn, thể hiện được tích cách hay suy nghĩ của con người và thế giới quan.

Đăng ký học

Nhiếp ảnh là nghệ thuật thị giác, ghi lại những bức ảnh có hồn, thể hiện được tích cách hay suy nghĩ của con người và thế giới quan.

Đăng ký học